Söderkulla Tung Trafik

Söderkulla Tung Trafik AB i Borås och Svenska KABE Klubben har tecknat samarbetsavtal. https://tungtrafik.soderkulla.se B96. 2 körlektioner och hyra av bil+släp vid uppkörning. Pris 2500kr BE. 5 körlektioner hyra av bil+släp vid uppkörning, teorimaterial och internetprov. Pris 6500kr (Det krävs körkortstillstånd när man ska ta BE och teoriprov på Trafikverket.) C1. Med egen bil, alla körlektioner och allt material ingår. Pris 10000kr Om trafikskolan ordnar bil, alla körlektioner och allt material ingår. Pris 12500kr (Det krävs körkortstillstånd för lastbil för att kunna ta ett C1 körkort. Det är ett teoriprov på Trafikverket.) Där det krävs teoriprov behöver det vara godkänt hos trafikverket innan trafikskolan bokar in körlektioner. Tänk på att Trafikverket periodvis har lång kö till tidsbokningen av uppkörning. För anmälan: uppge namn, personnummer, adress och vilket körkort det gäller. För att erhålla klubbrabatten, uppge även "Svenska KABE Klubben" till stefan@soderkulla.se #svkksöderkulla