Överskåpsluckor går i baklås

Jag har noterat att fler än jag har problem med luckor som går i baklås. Därför tänkte jag att en liten bildserie kunde uppskattas av GDS:are.

Jag förberedde mig med verktyg och inköpta reservdelar, som dessbättre inte behövdes nu.
Därefter tog jag ett grabbatag med bägge händerna i luckan och slet upp den.
Efter lite siktande och mätande kom jag till slutsatsen att plasflärpen behövde flyttas ner 4mm
Sagt och gjort, nu funkar det igen.

Notera även att i årsmodeller -16 och framåt är "kulfångaren" dubbelt så bred som tidigare årsmodeller. Dessa kurviga luckor med känsligare mekanik lär ha kommit -13.

Detta är verktyg och reservdelar jag förberett

Såhär skall kulan hamna i kulfångaren av plast

När kulan tar i såhär långt ner är risken stor att den glider förbi plasten.

Placeringen av denna kulfångare verkar fungera korrekt.

Medan denna verkar låsa sig. Jag tog beslutet att flytta den till samma mått som ovanstående.

En liten notering angående detta; Både luckor och skåp är gjorda av material som lever. Detta innebär att temperatur och luftfuktighet i kombination med att vagnen rör sig. När du flyttar dessa kopplingar ha detta i åtanke.