Vår relation till KABE

SvKK är helt fristående till KABE och är en social samlingsplats för att nätverka mellan KABE entusiaster.
En av våra admins har kontaktat KABE och urdrag ur KABE’s svar presenteras här:
”Självklart tycker vi det är trevligt med sådana här initiativ från våra användare. Speciellt om syftet är gemenskap och intresse för produkten. Vi "auktoriserar" ingen att skapa FB-grupper om KABE, utan de sköts utanför KABEs organisation, men självklart i dialog med KABE. Likadant är det med de KABE-klubbar som finns runt om i landet, som är helt fristående från KABE. KABE har heller ingen möjlighet att bemöta inlägg, frågor etc som kan uppstå på en sådan här sida, utan kontakten ska gå via våra 100 återförsäljare som finns i 10 länder.
Så länge som FB-gruppen drivs i en positiv anda, och som du själv också skriver, är representativ för KABEs varumärke ser jag inga problem med att du använder bilder etc från KABEs hemsida.“
SvKK är helt fristående till KABE och är en social samlingsplats för att nätverka mellan KABE entusiaster.
En av våra admins har kontaktat KABE och urdrag ur KABE’s svar presenteras här:
”Självklart tycker vi det är trevligt med sådana här initiativ från våra användare. Speciellt om syftet är gemenskap och intresse för produkten. Vi "auktoriserar" ingen att skapa FB-grupper om KABE, utan de sköts utanför KABEs organisation, men självklart i dialog med KABE. Likadant är det med de KABE-klubbar som finns runt om i landet, som är helt fristående från KABE. KABE har heller ingen möjlighet att bemöta inlägg, frågor etc som kan uppstå på en sådan här sida, utan kontakten ska gå via våra 100 återförsäljare som finns i 10 länder.
Så länge som FB-gruppen drivs i en positiv anda, och som du själv också skriver, är representativ för KABEs varumärke ser jag inga problem med att du använder bilder etc från KABEs hemsida.“