Är Svenska KABE Klubben en klubb?

I Svenska Akademins ordlista (2013) kan vi läsa att klubb betyder sammanslutning eller förening.

Hos Skattemyndigheten så kan vi läsa oss till om förening:
"En förening är en sammanslutning av fysiska och/eller juridiska personer som tillsammans verkar för ett gemensamt ändamål. De vanligast förekommande typerna av föreningar är de ideella- och ekonomiska föreningarna. Det finns även andra föreningar som är grundade på särskilda lagar, förordningar eller föreskrifter. En förening kan vara en juridisk person om den har styrelse, stadgar och medlemmar..."

 https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foreningar.4.76a43be412206334b89800048202.html 

Det som är viktigt här är att en sammanslutning som SvKK är både en klubb och förening men vi är ingen juridisk person.